Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V NEPLACHOVĚ

21. 1. 2012

 

Vznik a počátky Sborů dobrovolných hasičů
Protipožární opatření byla součástí cechovních pořádků ve městech, ale byla i předmětem instrukcí zeměpanských jihočeských rodů Rožumberků a Švarcnberků na venkově. To proto, že požáry ohrožovaly majetky prostého lidu i vrchnostenské. Známé jsou též Tereziánské a Josefinské patenty o protipožárních opatření z druhé poloviny 18.století.
Důležitým datem našeho regionu je den 27.listopad 1898, kdy se zástupci 12 hasičských sborů z obcí bývalého sousedního okresu Lomnice nad Lužnicí rozhodli založit svou hasičskou župu se sídlem v Lomnici nad Lužnicí s pořadovým číslem 106. Tato župa se pak stala součástí Zemské ústřední hasičské jednoty v Praze.
Založení Hasičského sboru v Neplachově
Dne 18. ledna 1897 zaslala Obec Neplachov Okresnímu hejtmanství v Třeboni novou upravenou verzi stanov v nichž už respektovala §4 zákonného znění, načež bylo panu Josefu Šafářovi starostovi v Neplachově dne 3.2. 1897 sděleno, že zřízení spolku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů v Neplachově dle stanov z 18. ledna 1897 zde došlých se povoluje.
Velmi kvalitním zdrojem informací o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Neplachově v období prvních 30ti let od jeho založení je kronika pana Františka Krejčího, řídícího učitele v Neplachově, dlouholetého funkcionáře sboru, která je součástí knihy jednatelské, vedené od roku 1925 až do roku 1938.
Duší sboru byl od samého počátku učitel Ludvík Žák, který byl později jmenován čestným členem sboru. Druhým čestným členem sboru byl jemnován rolník Jan Filip, který v roce 1927 ukončil svou životní pouť.
Tak jak stanovil zákon, veškerou výzbroj zakoupila obec, včetně čtyřkolové ruční stříkačky, kterou obec vlastnila již dříve a kterou nyní sboru předala. Sboru měl zpočátku 24 členů a 33 přispívajících. Zejména v začátcích činnosti bylo konáno mnoho praktických cvičení. Po zřízení státu se vžila, po vzoru sokolském, cvičení sekyrková, jakási nápodoba pořadových cvičení. Na popud župního vedení vyslal v roce 1924 sbor svého člena Josefa Veselého do Krajinské školy v Českých Budějovicích. Další dva členové se zúčastnili župní školy
Období 30. a 40. let
Sbor zasahoval doma v obci v tomto období třikrát. V roce 1926 při požáru stohu slámy č.p. 29 u Josefa Čápa. Dne 18. září 1928 vypukl požár při mlácení na statku tehdejšího starosty obce pana Tomáše Zajička. Byl to teprve tento velký oheň, který urychlil úvahy o nutnosti nákupu výkonnější hasící techniky, především výkonnější stříkačky vybavené již motorovým čerpadlem. O nákupu stříkačky se rozhodovalo na několika společných schůzích sboru, obecního zastupitelstva a zástupců dodavatelských firem. Nakonec byl dodán stroj od firmy Ing.Holeček s dvouválcovým motorem o síle 26 HP. Toto se setkalo s velkou nevolí členů sboru, kteří prosazovali stroj od firmy EBERT.
Období 50. a 60. let
V těchto letech o nichž nejsou žádné záznamy, zcela nepochybně nemohla zaniknout činnost hasičů. Musela existovat protipožární prevence, ochrana proti požáru v nově se rodících zemědělských družstvech, odborná výchova členů požárních sborů, zvyšování úrovně hasící techniky, soutěže. Nebyli bezejmenní, pouze o nich nevíme, tím záslužnější byla jejich práce.
Období 70. a 80. let
Charakteristickým rysem práce místní jednoty v tomto období přejmenované na ČSPO Neplachov je skutečnost, že ve vedoucích funkcích předsedy jednoty se projevovala značná kádrová stabilita. Vystřídali se v ní pouze čtyři lidé:
Jan Švec
(1963-1976)
Jan Benda
(1977-1985)
Jan Bílý
(1986-1998)
Zdeněk Brčák
(1999 - současnost)

Asi v polovině 70. let došlo k vybavení sboru přenosnou motorovou stříkačkou PS 12. V roce 1980 dovybavení automobilovým speciálem zahraniční výroby (NDR) IFA W50L.Toto si vyžádalo vybudování příslušné garážovací kapacity, takže vznikla potřeba rozšíření zbrojnice. Její přestavba se stala úkolem sboru, který byl sice s obtížemi, ale přece jenom úspěšně splněn.
 
90. léta a současnost
Dne 3.března 1995 obdržela místní organizace SDH bezúplatným převodem od Sboru v Týně na Vltavou cisternové auto CAS 25. Tím se stalo dokončení přístavby garáže v hasičské zbrojnici ještě naléhavější, protože jedno auto muselo být garážováno v cizím objektu.
Jednou z velkých akcí prováděných místním sborem za spoluúčasti Obecního úřadu je od roku 2000 pořádání "Svatováclavského hasičského klání", které probíhá pravidelně každoročně v měsíci září.
Velkým mezníkem v činnosti sboru byly práce při povodních v srpnu r. 2002, které přímo zasáhly naší obec v podobě vylití koryta Neplachovského potoka a přímo při účasti na záchranných pracích povodněmi těžce postižených Českých Budějovicích.
 
POKRAČOVÁNÍ SE PŘIPRAVUJE.
 
 

 

Portrét


Fotoalbum

Archiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>